دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم: دیدار و تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان


عنوان خبردیدار و تعامل دبیران با اولیای دانش آموزان
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط MOSAVI
يكشنبه 9 ارديبهشت 1397 - 05:40:49 
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم
( http://anvaar.ir/bmd2/news.php?extend.347 )