عنوان خبرختم قرآن توسط دبیران محترم و دانش آموزان
(شاخه: فعالیت های پرورشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
چهارشنبه 6 دي 1396 - 08:36:07
این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول
( http://anvaar.ir/bmp1/news.php?extend.335 )