دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول: نفرات برتر کلاسی در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96


عنوان خبرنفرات برتر کلاسی در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96
(شاخه: معرفی آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
يكشنبه 1 بهمن 1396 - 04:48:41

این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول
( http://anvaar.ir/bmp1/news.php?extend.341 )