عنوان خبربرگزاری مسابقه فوتسال بین کلاسی
(شاخه: ورزش و تربیت بدنی)
ارسال شده توسط kadkhoda
سه شنبه 8 اسفند 1396 - 09:34:47


این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول
( http://anvaar.ir/bmp1/news.php?extend.349 )