عنوان خبرمداحی دانش آموز غریبی (ششم محرم الحرام) در نمازخانه آموزشگاه
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 15 مهر 1396 - 06:36:25


این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.316 )