عنوان خبرتقدیر از برترین های المپیاد ورزشی(فوتسال-والیبال-تنیس روی میز)
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
شنبه 2 دي 1396 - 10:11:44

این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.341 )