عنوان خبرکسب مقام اول در رشته ی پینگ پنگ
(شاخه: خبرهای آموزشگاه)
ارسال شده توسط kadkhoda
سه شنبه 8 اسفند 1396 - 05:52:39


کسب مقام اول مسابقات آموزشگاههای شهرستان بیرجند در رشته پینگ‌پنگ توسط دانش آموزان : آرمین عبدا للهی، سهیل خسروی،فرهاد زردست،و علی یعقوبی، بامربیگری جناب آقای علی ایوبی
این خبر از طرف مدارس متوسطه امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bmp2/news.php?extend.355 )