عنوان خبرآغاز طرح سی و سه روزه قرآن کریم(پایه ی سوم) با حضور راهبر محترم آموزشی
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 6 آبان 1396 - 06:23:10

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.700 )