عنوان خبرافتخارآفرینان آموزشگاه در مسابقات قرآن(حفظ و قرائت) شهرستان
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 9 اسفند 1396 - 05:10:11


پریا بهمنش(اول قرائت)               محدثه سلیمانی(اول قرائت)              ریحانه قاسمی(دوم قرائت)


مبینا آزاد(اول حفظ)                فاطمه دشتبان زاده(دوم حفظ)


این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.786 )