عنوان خبرتشریف فرمایی جناب سرهنگ هزاری و هیئت همراه به آموزشگاه و تبریک هفته معلم
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 07:04:29

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.799 )