عنوان خبربرگزاری مراسم دهه آخر صفر
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
دوشنبه 29 آبان 1396 - 04:03:40

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.478 )