دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: حضور روشندلان عزیز در آموزشگاه، آشنایی دانش آموزان با شیوه های آموزش و قدردانی از نعمت سلامتی


عنوان خبرحضور روشندلان عزیز در آموزشگاه، آشنایی دانش آموزان با شیوه های آموزش و قدردانی از نعمت سلامتی
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 11 بهمن 1396 - 07:37:30

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.522 )