عنوان خبرنتایج پاسخ به پرسش مهر ریاست جمهوری
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 9 اسفند 1396 - 07:27:10

سال تحصیلی 97-96 در پاسخ به پرسش مهر ریاست جمهوری هفت طرح از همکاران این آموزشگاه به آموزش و پرورش شهرستان قاین ارسال شد که دو طرح به شرح زیر در منطقه حائز مقام شدند:

1- مطهره اردلان، رشته پوستر، مقام دوم منطقه

2- عاطفه جعفری، رشته مقاله پژوهشی، رتبه سوم منطقهاین خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.549 )