دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: شرکت دانش آموزان در مسابقات قرآن و معارف اسلامی-مرحله شهرستان


عنوان خبرشرکت دانش آموزان در مسابقات قرآن و معارف اسلامی-مرحله شهرستان
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
چهارشنبه 25 بهمن 1396 - 06:12:41

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/gep2/news.php?extend.487 )