عنوان خبرتجلیل ازامام جماعت آموزشگاه
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
شنبه 26 اسفند 1396 - 05:13:26

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/gep2/news.php?extend.502 )