عنوان خبرگفتمان دینی
(شاخه: فعالیت های پرورشی)
ارسال شده توسط boraghaee
سه شنبه 7 آذر 1396 - 13:06:48

این خبر از طرف دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) قاین دوره اول
( http://anvaar.ir/gmp1/news.php?extend.196 )