حضور مدیر عامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام در جلسه دیدار وزیر آموزش و پرورش جناب آقای نوری با حضرت آیت الله عبادی
پس از  این جلسه موارد آموزشی و تربیتی موسسه به صورت مختصر در اختیار آقای وزیر قرار گرفت