حضور فرمانده محترم فراجا سردار شجاعی نسب و مدیرکل آموزش و پرورش جناب آقای موسوی نژاد جهت تبریک هفته معلم در مدارس امام حسین سیدالشهداء علیه السلام