به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) روز یکشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه بوستان اندیشه مدارس امام حسین(ع) همراه با نمایشگاه آثار دانش آموزان با حضور فرمانده محترم سپاه انصارالرضا(ع) و مدیرکل آموزش و پرورش افتتاح گردید