مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

افتتاح کارگاه بازی وریاضی

برگزاری کلاس های جذاب و شاد ریاضی تابستانه همراه با دست ورزی…

افتخار آفرینان دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا(ع)- دوره اول

افتخار آفرینان دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا(ع)- دوره اول س…

رتبه برتر در جشنواره فرهنگی ورزشی با مشارکت اولیا(مادر ودختر)

شرکت دانش آموزان پایه چهارم،پنجم،ششم در جشنواره فرهنگی ورزشی (مادر و…