مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید

مسابقه کتابخوانی طبیبانه ویژه معلمان و مربیان

فایل کتاب:طبیبانه

 

 

زمان آزمون به پایان رسیده است.