مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

زنگ مقاومت با حضور جناب سرهنگ خبازی فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه،

✨نواختن زنگ وقف ✨نواختن زنگ مقاومت 🔸صبح امروز یکشنبه جشنواره دانش آموزی زنگ …

نمایش میدانی در مسیر ظهور

نمایش میدانی در مسیر ظهورواجرای سرود سلام فرمانده   کاری از…