به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) دانش آموزان پسر تیم رباتیک مدارس امام حسین(ع)  روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ از دانشکده مهندسی برق و رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمودند و با جدیدترین ربات های دانشجویی و صنعتی آشنا شدند.