پیش دبستانی دخترانه و پسرانه

دبستان های پسرانه

دبستان های دخترانه

دبیرستان های دخترانه

دبیرستان های پسرانه

یادواره ی شهید شاخص دبیرستان برگزار شد .

یادواره ی شهید شاخص دبیرستان برگزار شد : همزمان با ایام فاطمیه، …

کارگاه آموزشی امداد و نجات برگزار شد.

کارگاه آموزشی امداد و نجات برگزار شد : در راستای تعامل با شر…
birjand

loading map - please wait...

دبستان های پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع): 32.864249, 59.214635
دبیرستان های پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع): 32.845198, 59.226104
پیش دبستانی های دخترانه و پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع): 32.864339, 59.214076
دبستان های دخترانه امام حسین سیدالشهدا(ع): 32.845277, 59.227188
دبیرستان های دخترانه امام حسین سیدالشهدا(ع): 32.844905, 59.219034