برپایی موکب های کودکانه در روز شکوفه ها

مراسم جشن شکوفه ها و آغاز تعلیم و تربیت دانش آموزان پایه اولی صبح امروز ۳۰ شهریورماه در آموزشگاه دخترانه امام حسین علیه السلام با برپایی موکب های کودکانه بنت الحسین علیه السلام (قصه گویی)و امام مهربانی ها(پذیرابی) برگزار شد و با اجرای سرود سلام فرمانده توسط شکوفه ها نیز  نشاط معنوی مراسم افزوده شد. در ادامه دانش آموزان به کلاس درس وارد شدند و معلمان با اهدای هدیه به آنان در محیطی صمیمی ،از دانش آموزان خود استقبال کردند.