جلسه ی اعلام برنامه های آموزشی و پرورشی ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم