بازدید علمی دانش آموزان از دانشگاه بیرجند

در راستای تحقق بخشیدن به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه ی بازدید علمی دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم(رشته ریاضی فیزیک) این آموزشگاه روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه برگزار گردید .

دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا (علیه السلام) دوره دوم