توزیع ۴۰ بسته معیشتی در آستانه شب یلدا بین دانش آموزان محروم یکی از مدارس شهرستان بیرجند با کمک های نقدی و غیرنقدی دانش آموزان و کارکنان دبستان پسرانه دوره اول