بازدید از نمایشگاه معرفی مشاغل در فرهنگسرای شهر

همزمان با هفته ی معرفی مشاغل و با هدف آگاهی بخشی به فراگیران، روز دوشنبه ۱۱ /۲ /۱۴۰۲ دانش آموزان پایه ی نهم از نمایشگاه معرفی مشاغل در فرهنگسرای شهر بازدید نمودند.