تشکر ویژه از همکاران شهرستان قاین هم برای داشتن بهترین عملکرد در حوزه های آموزشی و پرورشی که رضایت والدین،  خود ،سندی در جهت تایید این مهم می باشد و همچنین تهیه نماهنگ فوق العاده برای امام مهربانی ها ،شاه خراسان ،آقای ما امام رضا(ع) نشان می هد که جدا از وظیفه ارتقای کیفیت آموزشی و پروشی مدارس ،همیشه یاد ائمه و نمایش ارادت به سرور و صاحب ما در اولویت مدارس امام حسین سیدالشهدا(ع) می باشد.

 

نماهنگ ساعت هشت کاری از مدارس امام حسین (ع) شهرستان قاین