جدول زمانی کلاس های ضمن خدمت تخصصی

باسمه تعالی 

با توجه به برگزاری دوره ضمن خدمت تخصصی در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه جهت اطلاع شما همکاران عزیز برنامه کلاسی و ساعات برگزاری خدمت شما تقدیم می گردد.

کلیه همکارانی که در سه هفته قبل این دوره شرکت نموده اند (شرکت در آزمون و کلاس الزامی می باشد.)