پیش به سوی قدس

روز قدس ‌، یکی از آن جلوه های حقیقی اتحاد و انسجام دنیای اسلام است.(مقام معظم رهبری)

حضور دانش آموزان به همراه خانواده هایشان و معلمین امام حسینی در راهپیمایی روز قدس و همچنین حضور دانش آموزان مدرسه در اجرای گروه سرود

قدس

 

قدس

 

قدس