دانلود تقویم اجرایی درس فارسی و کتاب های روش تدریس اول ودوم

با سلام 

لینک دانلود تقویم اجرایی درس فارسی تقدیم به شما همکاران عزیز 

    برای دانلود کلیک کنید.

لینک دانلود کتاب روش تدرس فارسی پایه اول

     برای دانلود کلیک کنید

لینک دانلود کتاب روش تدریس فارسی پایه دوم

    برای دانلود کلیک کنید