اجرای سرود ۴۰۰نفری ما ایستاده ایم

 سرود -نمایش ما ایستاده ایم با همکاری دانش آموزان  بسیجی دبیرستان پسرانه امام حسین سید الشهدا دوره اول و سه مدرسه  دیگر به سرپرستی بهروز نورس  در ۱۳ابان درمیدان قدس به اجرا در امد.

این سرود از تولیدات معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه انصارالرضا ،سروده قاسم صرافان و آهنگسازی و تنظیم مجید نصری می باشد که تمرینات آن از اواسط مهرماه با مدارس آغاز شد