آموزش نرم افزار ویدیو کنفرانس بهاران برای دبیران و دانش آموزان مدارس امام حسین سیدالشهدا(ع)

آموزش نرم افزار ویدیو کنفرانس بهاران برای دبیران و دانش آموزان مدارس امام حسین سیدالشهدا(ع) خراسان جنوبی توسط مهندس میثم مزگی نژاد
همکاران محترم در صورت نیاز به راهنمایی با واحد فناوری موسسه تماس بگیرید.

 

 

آموزش بخش دبیران

 

 

 

 

آموزش بخش دانش آموزی