نمایشگاه مجازی آثار طراحی و نقاشی دانش آموزان

نمایشگاه مجازی آثار طراحی و نقاشی دانش اموزان مدارس امام حسین (ع) خراسان جنوبی به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی