بازدید و نظارت از مدارس امام حسین(ع) شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی اموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) صبح امروز مورخ ۹۹/۱۱/۱ معاونت اموزش موسسه به همراه کارشناسان آموزش ابتدایی و متوسطه از مدارس امام حسین (ع) شهرستان قاین بازدید نمودند و روند اموزشی و پرورشی مدارس را بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت

همچنین کارگاه دوساعته مشاوره کنکور برای دانش آموزان پایه دوازدم با حضور جناب آقای زارع مقدم برگزار گردید