امضای تفاهم نامه بین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام و مرکز تحکیم بنیاد خانواده

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین سیداشهدا(ع) ظهر امروز تفاهم نامه ای بین موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام و مرکز تحکیم بنیاد خانواده در خصوص برگزاری دوره های آموزشی منعقد گردید