ویژه برنامه پاسخ به سوالات دانش آموزان پیرامون انقلاب اسلامی

ویژه برنامه پاسخ به سوالات دانش آموزان پیرامون انقلاب اسلامی کاری از موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا علیه السلام خراسان جنوبی

 
 
  
 
 
قسمت اول : یک اربعین اقتدار
 
 

 
 
 
 
قسمت دوم : یک اربعین اقتدار
 
 

 
 
 
 
قسمت سوم : یک اربعین اقتدار
 
 

 
 
 
 
قسمت چهارم : یک اربعین اقتدار
 
 

 
 
 
 
قسمت پنجم : یک اربعین اقتدار
 
 

 
 
 
 
قسمت ششم : یک اربعین اقتدار
 
 

 
 
 
 
قسمت هفتم : یک اربعین اقتدار