جلسه مدیرعامل موسسه با معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) مدیرعامل محترم موسسه امام حسین (ع) با جناب آقای دکتر کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی دیدار و گفت و گو داشتند

در این دیدار و جلسه مسائل مربوط به امور پرورشی و فرهنگی مطرح گردید