جلسه مدیرعامل و همکاران موسسه امام حسین و مدیرکل آموزش و پرورش با فرمانده محترم سپاه انصارالرضا(ع) به مناسبت روز پاسدار

به گزارش روابط عمومی موسسه امام حسین سیدالشهدا(ع) صبح امرور مدیرعامل و همکاران موسسه امام حسین و مدیرکل آموزش و پرورش به مناسبت روز پاسدار با فرمانده محترم سپاه انصارالرضا(ع) دیدار نمودند.
در این جلسه مدیرکل محترم ضمن تبریک میلاد باسعادت امام حسین (ع) و روز پاسدار از خدمات فرهنگی و آموزشی مدارس امام حسین (ع) تشکر نمودند و در پایان فرمانده محترم سپاه انصارالرضا(ع) و رئیس هیأت امناء موسسه ضمن تشکر از هماهنگی بین آموزش و پرورش و موسسه خدماتی که توسط سپاه انجام می شود را در این جلسه ارائه نمودند.