کمک های مومنانه مدارس امام حسین (ع)

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی اموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) تعداد ۱۶۰ بسته گوشت(نیم کیلیویی) ،۴۵۰ پرس غذا و ۷ میلیون تومان پول نقد توسط مدارس امام حسین (ع) تهیه و دربین دانش آموزان نیازمند توزیع گردید