اطعام فقرا و نیازمندان به مناسبت عید سعید غدیر خم

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سییدالشهدا(ع) با شمارکت همکاران دبستان پسرانه امام حسین (ع) دوره دوم بیرجند در روز عید غدیر  نذری پخت کردند و در بین فقرا و نیازمندان توزیع نمودند