برگزاری دوره آموزشی همکاران جدید الورود مدارس امام حسین سیدالشهدا(ع) شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) دوره آموزشی همکاران جدید الورود مدارس امام حسین (ع) شهرستان بیرجند آغاز گردید

این دوره که صبح امروز مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ شروع شده است به مدت ۱۶۰ برای همکاران برگزار خواهد گردید