به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی اموزشی امام حسین(ع) در آیین اختتامیه نوزدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس آقای عقیلی پور مدیر مسوول نشر انصار الرضا(ع) و مدیرعامل موسسه امام حسین(ع)در بخش دولتی رتبه برتر کشوری را کسب کرد.