انعکاس خبر رونمایی از نرم افزار واقعیت افزوده در منزل شهید مساح در شبکه خاوران

به مناسبت ۲۲اسفند روز بزرگداشت شهدا نرم افزار واقعیت افزوده جهت پیوند دانش اموزان با شهدا و فرهنگ شهدا رونمایی گردید

این نرم افزار توسط معاونت فناری موسسه امام حسین (ع) برادر مزگی نژاد تهیه و تولید گردیده است

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام خراسان جنوبی