به گزارس روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) جلسه مدیران مدارس موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) پیرامون برنامه های سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ با حضور فرمانده سپاه انصار الرضا (ع)و رییس شورای راهبری موسسه ومدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی برگزار گردید