برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان

دستور کار جلسه:

۱-شهریه فعالیت های غیر درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

اهم مذاکرات با توجه به عنوان های مورد بحث

ششمین جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه با حضور حداکثری اعضا در محل دفتر مدیریت دبیرستان برگزار شد.در ابتدای جلسه مدیر محترم مدرسه گزارشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه و همچنین شهریه فعالیت های فوق برنامه غیر درسی   ( اختیاری ) ارائه دادند و در ادامه در خصوص دستور کار جلسه بحث و تبادل نظر شد و موارد ذیل به تصویب رسید:
میزان شهریه فعالیت های فوق برنامه غیر درسی ( اختیاری ) پایه های هفتم و نهم دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء (ع) دوره اول ۵۷۶٫۰۰۰ تومان و میزان شهریه فعالیت های فوق برنامه غیر درسی پایه هشتم ۶۷۶٫۰۰۰ تومان به تصویب رسید.