افتخار آفرینان دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء علیه السلام دوره اول

دانش آموزان توانمند و فعال آموزشگاه با تلاش و کوشش موفق به کسب رتبه در جشنواره های مختلفی اعم از :

جشنواره نوجوان خوارزمی

جشنواره کتابخوانی دانایی و توانایی

جشنواره علمی پژوهشی پژوهشسراهای استان

جشنواره فرهنگی هنری فردا

مسابقات ریاضی

مسابقات ورزشی

شده اند.

خداوند را شاکریم بابت این چنین دانش آموزان توانمند و کوشا، به امید موفقیت های روز افزون.