برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در هفته تربیت بدنی توسط دانش آموزان دبستان پسرانه دوره اول امام حسین سیدالشهدا (ع) در محیط آموزشگاه برگزار شد.

هدف از برگزاری این المپیاد ایجاد روحیه شور و نشاط و سرگرمی و مهارت آموزی در بین دانش آموزان است.